nnao
Нахичеванская-на-Дону армянская община

РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община» сегодня это состоявшаяся мощная организация, ведущая разные направления деятельности.

С момента образования в 1988 году община стала значимой частью общественной, социальной, культурной, этнической картины не только донского региона, но и Российской Федерации. Нас связывают дружеские, творческие и рабочие контакты с национальными диаспорами практически во всех крупных городах страны, мы сотрудничаем с властными структурами на федеральном, областном, муниципальном уровнях. В составе общины газета, выходящая два десятилетия, молодежная организация, которая по праву считается одной из крупнейших в России, клубы, объединения.

В самые тяжелые моменты новейшей истории — и, к сожалению, это как никогда актуально сегодня — мы стараемся в меру сил протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается. Благотворительная деятельность РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община» по организации помощи вынужденным переселенцам из Арцаха не прекращается ни на день.

Армянская община Ростова-на-Дону известна и в масштабе Спюрка, мы общаемся, организуем совместные проекты с армянскими организациями из всех стран мира.

Очень многое делается для нашего родного города Ростова-на-Дону и всего донского края. Устанавливаются и реконструируются памятники, проводятся спортивные соревнования, концерты, выставки, научные конференции. Мы находимся в тесном контакте с образовательным и культурным кластерами донской столицы, со всеми творческими объединениями, другими общественными организациями.

Я считаю, что главная наша заслуга состоит как раз в том, что мы стали органичной частью жизни Ростова и области. При этом делается все для того, чтобы донские армяне сохранили свою идентичность, чтобы дети воспитывались в духе национальных традиций, имели национальное самосознание. Также община прилагает искренние усилия для того, чтобы в нашем многонациональном обществе царили мир, понимание, согласие.

Я поздравляю всех армян с юбилеем РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община», всех наших друзей и партнеров и от себя обещаю: мы не снизим обороты. Активная, плодотворная деятельность общины на благо региона и России в целом будет продолжаться.

Председатель правления
РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община»
Арутюн Арменакович Сурмалян

Դոնի Ռոստովում Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հյուպատոսության և անձամբ իմ անունից շնորհավորում եմ «Դոնի Նախիջևանի հայկական համայնք» հասարակական կազմակերպության հիմնադրման 35-ամյակի կապակցությամբ։

Ավելի քան երկու հարյուր տարվա պատմություն ունեցող Դոնի հայ համայնքը՝ Ռուսաստանում հայկական սփյուռքի հարուստ ավանդույթների,  մշակույթի կրողն ու ժառանգորդն է։ Այս

պատկառելի տարիքը և անգնահատելի ներդրումը, ինչպես նաև կազմակերպության գործունեությունը հիմք են հանդիսանում Դոնի հայ համայնքի հետագա բարգավաճման համար: Այսօր Դոնի Ռոստովում ստեղծված  են բոլոր հնարավորությունները պահպանելու, տարածելու հայկական մշակույթը և ավանդույթները: Կազմակերպության գործունեությունը նպաստում է մշակութային, կրթական և սոցիալական կյանքի բազմազանության պահպանմանը, ազգամիջյան ներդաշնակության զարգացմանը, փոխադարձ հարգանքի, բարիդրացիության և հանդուրժողականության սկզբունքների խթանմանը:

Խորին հարգանք ու գնահատանք բոլոր նրանց, ովքեր Դոնի Նախիջևանի հայ համայնքում անշահախնդիր, բացառիկ պատասխանատվությամբ և իրենց հայրենակիցների հանդեպ պարտականության զգացումով լավ օրինակ են ծառայում Ռուսաստանում և աշխարհում գործող բազմաթիվ հայ համայնքների համար։

Գնահատանքի է արժանի Ռոստովի մարզի իշխանության կողմից կազմակերպությանը ցուցաբերած աջակցությունը՝ համայնքի զարգացման և բարեկեցության նպատակով բարեկամական մթնոլորտ ապահովելու համար, ինչը նաև անկասկած նպաստում է տարածաշրջանի բարգավաճմանը:

Մեկ անգամ ևս շնորհավորում եմ «Դոնի Նախիջևանի հայկական համայնք» հասարակական կազմակերպության հիմնադրման 35-ամյակի կապակցությամբ, նրա ղեկավար՝ Հարություն Սուրմալյանին, ղեկավար կազ-մին և բոլոր անդամներին, մաղթում եմ նորանոր հաջողություններ, ծառայելու ի նպաստ հայ և ռուս ժողովուրդների դարավոր բարեկամության ամրապնդման գործին։

Ռուսաստանի Հարավային
և Հյուսիս-Կովկասյան դաշնային
տարածաշրջաններում
/ք.Դոնի Ռոստով/ 
ՀՀ գլխավոր հյուպատոս`
Լևոն Մինասյան

«Դոնի Նախիջևանի հայկական համայնք» հասարակական կազմակերպության վարչության նախագահ Հարություն Սուրմալյանին

Մեծարգո պարոն
Սուրմալյան, վարչության
անդամ սիրելի քույրեր և
եղբայրներ ի Քրիստոս,

Խոնարհաբար խնդրում ենք ձեր թույլտվությունը Հայ առաքելական եկեղեցու Ռոստովի մարզի հոգևոր դասի և հավատացյալ հայորդիների անունից շնորհավորել «Դոնի Նախիջևանի հայկական համայնքի» 35-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ:

Հայ առաքելական եկեղեցին տարեցտարի բարգավաճում է` դիմակայելով բոլոր մարտահրավերներին ու խոչընդոտներին: Մենք շարունակում ենք ապրել, արարել` պահպանելով մեր հա-վատը, մշակույթը, եկեղեցին:

Հուրախություն մեզ, այսօր Դոնի հայկական համայնքը հաստատակամ զարգանում է: Նրա

գերխնդիրն է հայ ժողովրդի ազգային նկարագրի պահպանումը, հայ մշակույթն ու պատմությունը արժանապատվորեն ներկայացնելը, հայրենասեր, հարգալից և հանդուրժող սերունդ դաստիարակելը` հարգելով Դոնի երկրամասի բազմազգ մշակույթն ու ավանդույթները: Շարունակում է իրականացնել հոգևորլուսավորչական կարևոր առաքելություն՝ նպաստելու քրիստոնեա-կան հավատքի ամրապընդմանը և մեր նախնիների հոգևոր ու մշակութային հարուստ ժառանգության հոգատար պահպանմանը:

Հայկական համայնքի արժանահիշատակ ձեռքբերումներից է հատկապես 2007 թ-ին Դոնի Ռոստովի Սուրբ Խաչ եկեղեցու անհատույց վերադարձը Հայ առաքելական եկեղեցուն: Շարունակվում են նոր եկեղեցիների կառուցումը, խոնարհված տաճարները վերականգնելու շնորակալ առաքելությունը:

Աղոթում ենք, որ Աստված Իր Աջի հովանու ներքո անսասան պահի մեր համայնքը` արդյունաորելով ի սեր հայրենյաց ձեր բոլոր ջանքերը, ի նպաստ Հայաստանի և Ռուսաստանի բարգավաճման, մեր եղբայրական պետությունների և եկեղեցիների բարեկամական հարաբերությունների ամրապնդման: Ջանասիրաբար խնդրում ենք Ամենա-կարող Տիրոջը, որ օրհնի ձեր բարի գործերը և իր Աջով մշտապես առաջնորդի ձեզ:

Դոնի Ռոստովի
Սուրբ Կարապետ եկեղեցու 
ավագ քահանա
Տեր Թադևոս ԱՎԱԳՅԱՆ

35-летие создания культурно-просветительского общества «Нор-Нахичеван», которое позже стало армянской общиной Дона, — это знаменательная дата. Когда-то организация была создана благодаря поддержке представителей русской интеллигенции: Аркадия Федоровича Агафонова, народной артистки Клары Абашиной и других. Все, кому не безразлична была история армян Дона, Нахичевани, принимали участие, независимо от национальности.

С нами тесно сотрудничали (и сейчас сотрудничают с общиной) творческие союзы и организации: писателей, художников, театральных деятелей, общество охраны памятников истории и культуры. Именно они поддерживали многие наши инициативы. Например, идею восстановления исторического названия Пролетарского района, увековечение памяти на Дону основательницы города Нахичевань императрицы Екатерины II.

В тесном сотрудничестве мы работали с представителями казачества, у нас есть договор о дружбе и сотрудничестве.

Эти тесные и плодотворные связи — отражение здоровых, правильных взаимоотношений донских армян с национальными и общественными группами региона.

За 244 года, с момента переселения армян на Дон, у нас не было ни одного конфликта на межнациональной основе! Армяне стали частью многонационального сообщества. Если взять такую значимую для всех страницу, как Великая Отечественная

Война, то представители народа наравне с другими нациями отстаивали нашу землю. Четыре Героя Советского Союза родом только из Мясниковского района!

Я бы хотел от всей души поздравить Ростовскую армянскую общину с юбилеем. Культурно-просветительное общество «Нор-Нахичеван» и сегодня община — это тридцать пять лет активной деятельности, направленной на взаимопонимание, взаимоуважение, дружбу народов, проживающих на Дону. Я уверен, что и впредь РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община» будет играть большую роль в жизни региона и эффективно работать на благо нашей Родины, России.

Почетный председатель
РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община»,
заслуженный деятель искусств России, профессор
Крикор Дзеронович Хурдаян

35 лет существования это значительный срок для общественной организации. О том, что Ростовская-на-Дону армянская община уже оставила солидное материальное и нематериальное наследие на донской земле, говорилось и писалось не раз.

Я хотел бы особо остановиться вот на чем.  Сохранение национальной идентичности, традиций, языка — приоритеты представителей армянского народа, где бы они ни жили, в какую страну бы ни забросила их сложная и непримиримая история.

Армяне переселились из Крыма на территорию нынешней Ростовской области более двух сотен лет назад. За это время мы стали естественной частью многообразной донской этнической «мозаики». И при этом мы продолжаем сохранять свою национальную идентичность.

Глобализация последних десятилетий, общая для всего мира информационная среда только помогла нам в этом. РРОО «Нахичеванская-на-До-ну армянская община» делает все, чтобы новые поколения не забывали свои корни. У нас одна из самых крупных в стране армянских молодежных организаций, ДСАМ! Мы прививаем детям уважение к традициям, поощряем изучение истории рода и народа, бережно сохраняя историческую память.

Нам удалось, оставаясь национальной общиной, выстроить гармоничные, добрые, теплые отношения со всеми другими народами, проживающими на Дону, с властями региона, с бизнесом, образовательными и культурными учреждениями. Я считаю одной из главных наших заслуг тот факт, что постоянно ведется огромная работа и внутри общины, и вовне. Мы одновременно храним дух, традиции армянства вдали от Армении и являемся частью российского общества и патриотами России. Это двусторонняя, разнонаправленная работе, и, как мне кажется, 35 лет общины — это веха, которая позволяет уверенно сказать: мы с этой миссией справились. И мы будем продолжать нашу деятельность в том же векторе, способствуя укреплению терпимости, единства в социуме.

Председатель
РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община»
(1997-2005 гг.)
Эдуард Вараздатович Вартанян

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *