ПЕРВЫЙ РОСТОВСКИЙ АЭРОДРОМ НАЗЫВАЛИ «НАХИЧЕВАНСКИМ»

У нашего аэропорта необычная и очень интересная судьба. Начнем с того, что в двадцатые годы первый ростовский аэродром называли в народе «нахичеванским». Как-то странно звучит. Нахичеванский базар — это понятно. А вот аэродром?!

Дело в том, что первый Ростовский аэродром появился на окраине Нахичевани в начале двадцатых годов. А Нахичевань-на-Дону тогда еще была самостоятельным городом. В книге Г.Л. Беленького, Н.Н. Редькова «Маршрутом из прошлого в будущее» написано, что в 1925 году была открыта первая регулярная авиалиния Ростов-Харьков. Временный аэродром был оборудован в районе Дачного поселка, на землях Нахичевани (Белень-кий Г.Л., Редьков Н.Н. Маршрутом из прошлого в будущее. — Ростов н/Д: Донской издательский дом, 2001. — С. 252).

НАХИЧЕВАНЬ-ДОНСКАЯ

Недавно я понял, что многие ростовчане не знают, что у Нахичевани была своя железнодорожная станция. И называлась она «Нахичевань-Донская».

Многие историки и краеведы считают, что в середине девятнадцатого века Ростов обошел соседний город Нахичевань-на-Дону по темпам экономического развития и стал крупным городом юга России именно потому, что здесь появился свой железнодорожный вокзал.

Конечно, историки правы. Но все же у Нахичевани тоже появилась своя железнодорожная станция. Надо сказать, что этот армянский город старался ни в чем не уступать Ростову. В Нахичевани, так же, как и в Ростове, была своя конка, а потом и трамвай, своя пристань, больница и так далее. И, конечно, в Нахичевани появилась и железнодорожная станция «Нахичевань-Донская».

Информационный вестник ДСАМ

Дорогая армянская молодежь!

Одной из первоочередных задач Донского союза армянской молодежи является создание сильной, целеустремленной команды за счет привлечения перспективных, идейных, креативных молодых людей. Стартовые позиции в ДСАМ — это отличный способ получить бесценный опыт воплощения реальных проектов, понять специфику различных отраслей общественной работы, увидеть изнутри деятельность армянской молодежной организации и стать настоящим профессионалом в «армянском мире». ДСАМ — это амбициозные и объемные проекты, активные и интересные люди. Это знания и навыки, меняющие масштаб ваших возможностей и позволяющие увеличить эффективность.

ՄԱՅՐԵՆԻՆ ՊԱՀԵԼՈւ ԻՄ ՀԵՐԹՆ Է

(ասմունքի մրցույթ` «Լեզուն հայրենիք է…»)

– Իմ սուրբ հայրենիք, դու սրտիս մեջ ես,
Դու սրտիս մեջ ես, ոչ լեզվիս վրա,
Իմ սրտի միջից, թե սիրտս ճեղքես՝
Դրոշիդ բոցը պիտի հուրհրա։

Փոքրիկ Մոնիկայի շուրթերից այնքան հուզիչ են հնչում Շիրազի այս տողերը, որ քիչ է մնում, իրոք, «գոռաս քո սիրո մասին», առ այս մանկահասակ հայորդիները, որոնք եկել են ասելու, որ ուր էլ լինի հայը, չի մոռանա մեր արևահամ բառը, ասել է` մեր լեզուն, որը ամենասիրելու մարդու` մայրիկի անունով կոչվում է Մայրենի լեզու: Փետրվարյան այդ օրը ջերմ ու լուսավոր էր Դոնի Ռոստովի հայ համայնքի դահլիճը: Տոնական տրամադրությունն իրենց հետ բերեցին տասնյակ երեխաներ` պայծառ աչուկներով, ազգային տարազներ հագած, եռագույնով ու ծաղիկներով:

ՎԻՐՏՈՒԱԼ ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍ ՍԱՐՅԱՆԻ ՏՈՒՆ-ԹԱՆԳԱՐԱՆ

Մարտիրոս Սարյանը (1880-1972 թթ.) ծնվել է Նոր Նախիջևա-նում: Սարյանի նախնիները եղել են անեցիներ և գաղթելով Ղրիմ` մասնակցել են տեղի հայկական գաղթավայրի ձևավորմանը:

1895 թ. Սարյանն ավարտել է տեղի հանրակրթական ուսումնարա-նը, 1897-1904 թթ. սովորել է Մոսկվայի գեղանկարչության, քանդա-կագործության և ճարտարապետության ուսումնարանի գեղանկարչություն բաժնում: Առաջին անգամ Երևանում, Աշտարակում, Վաղարշապատում եղել է 1901թ., իսկ 1902թ.` Անիում: Ճամ-փորդության ընթացքում ուսումնասիրել է հայոց պատմությունը, մշակույթը, որը վճռական ազդեցություն է ունեցել նրա աշ-խարհայացքի և ստեղծագործական ներաշխարհի ձևավորման վրա: Մեծ եղեռնի ողբերգական օրերին նա անդամագրվեց հայերին օգնող մոսկովյան կոմիտեին և, Հովհ. Թումանյանի, Գ. Հովսեփյանի հետ միասին, անուրանալի ջանքեր գործադրեց Արևելյան Հայաստանում ապաստանած փախստականներին գործուն օժանդակություն ցուցաբերելու խնդրում:

1928 թ. Փարիզում բացվել է Սարյանի անհատական ցուցա-հանդեսը: 1923 թ. սկսած ստեղծել է հայրենասիրական ոգով տոգորված դիմանկարներ, բնանկարներ` «Հայաստան», «Լեռներ:

Հայաստան», «Եղիշե Չարենց», «Թ. Թորամանյան», «Ս. Մալխաս-յան»: «Իմ հայրենիքը» նկարաշարի համար 1961 թ. Սարյանն արժանացել է Լենինյան մրցանակի:

ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆՈւՄ ՀԴՀ-ՈւՄ

2019 թ-ից Դոնի Ռոստովի հայ համայնքի ջան-քերով Հարավային դաշնային համալսարանում (ՀԴՀ) գործում է Հայագիտության կենտրոնը: Կենտրոնը, բացի հայագիտության բնագավառում կատարած գիտական մեծ աշխատանքներից, նպաստել է նաև ՀԴՀ-ի Սոցոլոգիայի և տարածաշրջանագիտության ինստիտուտում հայոց լեզվի` որպես առարկայի դասավանդմանը:

2021-2022 թթ. ուսումնական տարում Տարածա-շրջանագիտության ֆակուլտետի մի խումբ ուսա-նողներ հնարավորություն ստացան կենտրոնում ուսումնասիրել հայոց լեզու, ծանոթանալ հայոց պատմությանն ու մշակույթին:

Կենտրոնի լսարանը կահավորված է նորա-գույն տեխնոլոգիաներով, մասնագիտական գրա-կանությամբ, ինչն էլ հնարավորություն է տալիս ուսուցումն ավելի արդյունավետ դարձնելու հա-մար: Կենտրոնն ակտիվ համագործակցում է նաև ՀԲԸՄ հայկական վիրտուալ համալսարանի հետ (ՀՎՀ), որն օնլայն կրթության հավատարմագրված հաստատություն է և նորագույն տեխնոլոգիաների միջոցով տրամադրում է հայագիտական կրթություն ամբողջ աշխարհում:

Участник Сталинградской битвы

В этом году одному из старейших жителей Ростова-на-Дону, участнику ВОВ Кеворку Кероповичу Хантимирову исполняется 100 лет.

Накануне 79-й годовщины победы в Сталинградской битве я встретился с одним из ее участников, уроженцем села Крым Кеворком Кероповичем Хантимировым. Предо мной сидел интересный собеседник 99 лет, который четко, до мельчайших подробностей, но с грустью рассказывал о войне. «Мы прошли через месиво Сталинграда, где горела разлившаяся по Волге нефть, горел Сталинград, небо было черным от бомбежек врага. После Сталинграда нас уже трудно было чем-нибудь удивить», — говорит Кеворк Керопович и умолкает. Видно, нахлынули воспоминания, как канонерская лодка «Чапаев» плыла по окровавленной Волге между трупами, как терял он своих боевых товарищей, и как его, отчаянного, шустрого и смелого пощадила судьба.

НАГОРНЫЙ КАРАБАХ: ВЫДАВЯТ ЛИ РОССИЮ ИЗ РЕГИОНА?

Технически статус-кво Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию пока сохраняется. Свою игру начинают Запад и Турция. Но главное слово пока еще за Москвой.

В ходе последнего телефонного разговора премьер-министра Армении Никола Пашиняна с госсекретарем США Энтони Блинкеном армянская сторона выступила с инициативой реанимировать деятельность Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию. По мнению Еревана, в контексте подготовки мирного договора с Азербайджаном должен быть определен статус Нагорного Карабаха. Причем эта инициатива выставляется как контрмера названным Баку пяти принципам урегулирования отношений с Арменией. Проблема в том, что МГ ОБСЕ фактически не участвовала ни в подготовке и подписании трехстороннего соглашения 9 ноября 2020 года о прекращении огня, положившего конец боевым действиям, ни в создании последующих документов, подписанных в том же формате.

Гран-при Риммы Харамановой

26 февраля в Ростове-на-Дону состоялся II Международный конкурс талантов «New Open 2022». Организатор — Московский продюсерский центр. Цель конкурса — выявить таланты от Москвы до Владивостока.

В номинации «Вокальное направление» обладательницей гран-при стала наша землячка, уроженка хутора Ленинаван Мясниковского района Римма Хараманова. Узнав о ее победе, я связался с ней, чтобы поздравить и узнать о ее впечатлениях от конкурса: «Атмосфера была очень классной и теплой. Не чувствовалось напряжения со стороны конкурсантов. Все участники были сильными. Я участвовала в двух номинациях: первая — «авторская песня». Данная номинация не богата участниками по той причине, что не каждый участник пишет песни. Но хочу отметить, что все предоставленные авторские песни были очень красивыми и необычными. В этой номинации было 4 участника, я исполнила свою песню «Верь в себя» и стала победителем.

ПОЧЕМУ Я РЕШИЛ НАПИСАТЬ КНИГУ «НЕСЕРЬЕЗНО О СЕРЬЕЗНОМ»

17 ноября 2021 года со мной произошел несчастный случай. По дороге на работу в консультативную поликлинику областной клинической больницы N 2 я упал и сломал ногу. Так уж получилось, что у меня появилось много свободного времени. А человек я активный, привык заниматься не только своей работой, но и принимать участие в общественной жизни. Но по понятным причинам общественная жизнь мне стала недоступна.

Многие мои знакомые говорили мне, что, мол, это с тобой произошло, наверное, не просто так. Возможно, это знак судьбы, чтобы ты задумался над чем-то, осмыслил что-то, сделал выводы.

Упал я, как говорится, на ровном месте. В тот день не было гололеда. Просто споткнулся, нога «поехала, как по льду»… Уже находясь дома, я подумал: раз мне все говорят, что это все не просто так со мной, то значит, так и есть.

ТЕЗИСЫ МЕДИА-ПЛАНА НОВОГО ПРОЕКТА ФОНДА «ТАНАИС»

Во многих исторических городах есть легенды, мотивирующие наиболее активных жителей и приезжающих докопаться до загадок и тайн, лежащих в основе этих легенд.

В Москве одна из них — исчезновение библиотеки Ивана Грозного.

Есть аналогичные истории и в Ростове-на-Дону.

Куда подевался архив крепости св. Дмитрия Ростовского и где сейчас находятся документы из него?

Этот тема стала основой нового проекта РОФССЭР «Танаис» (фонд «Танаис», поддерживается Президентским фондом культурных инициатив и Правительством Ростовской области) в год его 20-летия.

Открытие выставки «ГОРОД НАШЕЙ ПАМЯТИ»

25 марта, в пятницу, в 11.00 в отделе Ростовского областного музея краеведения «Музей русско-армянской дружбы» (пл. Свободы, 14) состоится открытие выставки «Город нашей памяти», которая проводится в рамках празднования 50-летия отдела «Музей русско-армянской дружбы». Обращаем внимание, что время открытия перенесено на 11.00!

История Новой Нахичевани (Нахичевани-на-Дону) имеет достаточно короткий период собственно существования города. Постановлением ВЦИК от 14 января 1929 года «О слиянии городов Ростова и Нахичевани-на-Дону» город Нахичевань-на-Дону теряет статус самостоятельного города и становится Нахичеванским районом г. Ростова-на-Дону. Город армянских переселенцев из Крыма, просуществовав неполных 150 лет, стал частью соседнего города Ростова-на-Дону. Объединение городов было экономически обосновано.
14 октября 1929 г. на заседании секретариата крайкома ВКП(б) был заслушан вопрос «О переименовании Нахичеванского района» и принято следующее решение: «…не возражать против переименования Нахичеванского района в Пролетарский район».

Давид Аванесян стал пятикратным чемпионом Европы по боксу

Вышедший на ринг в Лондоне по лицензии Сербии российский боксер Давид Аванесян из Пятигорска нокаутировал финского спортсмена Оскари Метца, сообщил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

«Наш Давид Аванесян в пятый раз защитил титул чемпиона Европы по версии EBU в полусреднем весе. Пятигорчанин победил в первом раунде нокаутом представителя Финляндии Оскари Метца», — сообщил Ворошилов в своем телеграм-канале, передает Интерфакс.

Армянский след центральной Азии: Узбекистан (Часть 2)

ГОЛУБЫЕ КУПОЛА САМАРКАНДА

Из Ташкента мой путь лежал в Самарканд — перекресток культур и цивилизаций. В доковидные годы попасть в Сакарканд было не так-то просто, если заранее не позаботиться о билете. Ведь каждый турист норовит увидеть древний град. К тому же побывать в Узбекистане и не увидеть Самарканд, сами понимаете, абсурд да и только! Я тоже решил отправиться туда — Регистан увидеть, ну и с армянской общиной познакомиться. Она старейшая в Центральной Азии. Поехал в компании руководителя самаркандского культурного центра «Луйс» Армена Дер-Аванесяна — замечательного человека с внешностью ашкеназа. У Армена армянские и польские корни. Возможно, такое смешение кровей и повлияло на внешность. Ведь если поскрести ашкеназа, в нем обязательно найдутся славянские корни. Особенно польские. Ближневосточные гены вкупе со славянскими, по сути, и выдают классические типажи евреев-ашкеназов в том облике, в каком мы обычно представляем перед собой раввина. Именно таковым и оказался Армен. Только без пейсов и шляпы…

МАТЕРИК ПО ИМЕНИ ВАЛЕРИЙ РЯЗАНОВ

Не стало искусствоведа Валерия Васильевича Рязанова. Замечательного человека, большого и преданного друга ростовской армянской общины, человека, знающего, понимающего, любящего, наконец, армянское изобразительное искусство как мало кто из российских искусствоведов знал, понимал, любил.

Утром 4 февраля позвонил в офис общины сын Валерия Васильевича Василий, сообщил о случившемся…

Что скрывать, горько было услышать эту новость. Но… и ожидаемо. Валерий Васильевич давно и тяжело болел. Однако держался. Издавал книги, организовывал выставки, писал статьи, в которых своим умным, деликатным, но и твердым в оценках словом искусствоведа анализировал творчество донских художников, поддерживал, ободрял их в наше непростое время.

Валерий Васильевич, кто знает, может, продержался бы и еще в свои 82 года, если бы не уход из жизни 20 января его жены Татьяны Рязановой. Доцент ЮФУ, один из самых любимых студентами педагогов этого вуза, художник-график, она несколько лет назад уволилась с работы, чтобы быть рядом с больным мужем, чтобы поддерживать его во всех его проектах. Татьяна Валерьевна стала по сути его личным секретарем.

СКОЛЬКО ЛЕТ АРМЯНСКОЙ НАЦИИ?

Есть определенные вопросы, которыми задаются читатели: в чем разница между армянским этносом и армянской нацией? Когда армяне зародились как этнос и стали ли они сразу нацией? Рассмотрим эти вопросы наиболее детально.

Действительно, следующие понятия очень часто становятся синонимичными: «армянский этнос», «армянская культура», «армянский народ», «армянская нация», «армянское общество», «армянское сообщество». Ставится знак равенства между этничностью и национальностью. Но неужели мы просто придумали эти понятия ради литературного богатства?

На самом деле нет, и для понимания многих вещей, в том числе двух главных вопросов, «почему армянство испытывает кризис?» и «является это временным явлением или это надолго?», мы должны уяснить суть этой разницы в эволюции общества. Иначе наши «интеллигентские» рассуждения об истории, и почему одни таканки, а другие цегакроны, останутся лепетом, извините, мелкобуржуазным, а не реально национальным и националистическим, как подобает нашему тяжелому положению, требующему и единой нации, и прогресса, и милитаризма.

РОСТОВСКИЙ НОТАРИУС И ГЛАСНЫЙ НАХИЧЕВАНСКОЙ ДУМЫ ШИЛТЯН

О художнике Григории Ивановиче Шилтяне я узнал в годы перестройки. Именно тогда я познакомился с его творчеством. И это творчество мне очень понравилось. Шилтяны (Шилтовы) были уважаемой семьей в Нахичевани-на-Дону.

Жили Шилтяны (Шилтовы) в центре Ростова, в Солдатской слободе.

В 1919 году, в разгар Гражданской вой-ны, Григорий Иванович Шилтян покинул Россию. Он хотел достичь Италии, стать профессиональным художником, увидеть все музеи мира. Однако путь его был долог и тернист. Но мечта Григория Шилтяна сбылась. Его картины теперь есть во многих музеях Италии и в других странах Европы и мира. Говорят, его ценил даже папа римский.

И все же мне хотелось бы рассказать более подробно об отце известного художника, Иване Григорьевиче Шилтове, незаурядном общественном деятеле и гласном Нахичеванской Думы.

АВТОБУСЫ В НАХИЧЕВАНЬ

Как мы знаем, в конце декабря 1928 года было принято решение о присоединении города Нахичевани-на-Дону к Ростову. Это решение в январе 1929 года было утверждено. В Ростове какое-то время даже существовал Нахичеванский район. Но потом бывший армянский город переименовали в Пролетарский район.

Ростов с Нахичеванью связывала трамвайная дорога, которая проходила ранее через Ростово-Нахичеванскую межу (ныне Театральную площадь).

Но в двадцатые годы минувшего века ростовские власти решили соединить Ростов с Нахичеванью автобусным сообщением.
В газете «Молот» за 1927 год в заметке «Автобусы» сообщалось, что налажено автобусное сообщение с Нахичеванью. И не только.

«Автопромторг получил пять тридцатиместных автобусов марки «Рено», которые оборудованы русскими кузовами завода «Амо». С 22 октября новые автобусы будут курсировать по линии Ростов-Нахичевань и по линии Рабочий городок-Новый базар».

ТРАМВАЙНАЯ ЛИНИЯ К СЕЛЬМАШУ

В 1927 году была построена трамвайная линия к Сельмашу, которая соединила Нахичевань и, как тогда говорили, «Новостройсельмаш» или «Нахсельмаш». Дело в том, что территория нынешнего Сельмаша принадлежала Нахичевани-на-Дону. А тогда, в 1927 году, Нахичевань была еще самостоятельным городом, но уже тесно и неразрывно связанным с соседним Ростовом.

В заметке «Трамвайная линия к «Новостройсельмашу» закончена», которая была опубликована в газете «Молот» 6 июля 1927 года, сообщалось, что «новая линия свяжет строительство и окраины Нахичевани с центром города».

На линии курсировало три вагона маршрута № 6, продленного от Нахичеванского вокзала к «Новостройсельмашу».
Эту трамвайную линию еще помнят ростовчане. Она связывала не только Нахичевань, но и центр Ростова с нынешним Сельмашем. Но ее разобрали. И теперь такого трамвайного маршрута больше не существует.

Страница ДСАМ

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА

В гостях у Донского союза армянской молодежи побывала почетный доктор инновационного менеджмента АТНУ РФ Изабелла Мурадян. Встреча состоялась 13 февраля в формате лекции. Изабелла Мурадян выступила с темой  «Англо-тюркские переговоры 14 февраля 2022 г. в Москве и их влияние на Армению». Лектор представила активистам свое аналитическое исследование, познакомила слушателей с новоявленными факторами 44-дневной войны и, конечно, ответила на множество возникших вопросов. Благодарим Изабеллу Мурадян за интересную и познавательную встречу, надеемся на дальнейшее взаимодействие.

«ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆՍ՝ ԱՆՊԱՏՈՒՀԱՆ ՓԱԿՈՒՂԻ»

Սիրելիընթերցող, շարունակումենք 44-օրյապատերազմի նահատակների մասին պատմող մեր խորագիրը:

ԱյսանգամներկայացնումենքԱրցախիդուստր, հրաշալի բանաստեղծ ու գրականագետ Ժաննա ԲԵԳԼԱՐՅԱՆԻ  արձակ պոեմը՝ նվիրված իր ՎԱՀԱԳՆ որդուն, որը հերոսի մահով նահատակվեց հրադադարից ժամեր առաջ:

Ծուխ է ելնում բանաստեղծի ու մոր ամեն տողից, մորմոքն ու կարոտը դառնում են ընդվզում ու աղոթք, սեր ու անծիր ափսոսանք՝ առ մեր հերոս որդիները, մեր բոլոր ՎԱՀԱԳՆՆԵՐԸ

 

Վահագն Վալերիի Սարդարյան, լեյտենանտ։

Ծնվել է 1980 թվականի օգոստոսի 12-ին, Լեռնային Ղարաբաղի Հադրութի շրջանի Առաքյալ գյուղում։

1986-ին ընդունվել, 1997-ին ավարտել է Ստեփանակերտի Աշոտ Ղուլյանի անվան թիվ 2 միջնակարգ դպրոցը։